Gula listan - hotade miljöer

Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Så fungerar det

Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

  • Gula listan - hotade miljöer

    Gula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.
    Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför.
    Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.
  • Så fungerar det

    Ett gult "hotad" betyder att frågan inte är avgjord, grönt "räddad" betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det ett rött "rivet" innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

OBS

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Google Geocoding API error: You are over your quota.

Aktuella objekt!

Hotad

Norrbergsskolan, Vaxholm

Norrbergsskolan, uppförd efter ritningar av arkitekterna (far och son) John Åkerlund (1884-1961) och Lars Åkerlund (1914-2011) i samarbete med konstnären Erik...
Hotad

Gamla observatoriet i Lund

Det sedan 1993 byggnadsminnesmärkta observatoriet, uppfört 1867 efter ritningar av Helgo Zetterwall och ägt av Lunds Kommun, står tomt och lider av eftersatt underhåll.
Hotad

Musikpaviljongen på T4 i Hässleholm

Den kulturhistoriskt värdefulla musikpaviljongen i den sk officersparken på fd regementet T4 hotas av rivning/förvanskning för att ge plats för ett femvånings...
Rivet

Gathus i kvarteret Mältaren

Rivningshot. Ett gathus från 1800-talet med två tillhörande gårdshus i kvarteret Mältaren vid Proviantgatan på Kvarnholmen i Kalmar hotas av rivning. Det handlar...
Hotad

Handelshögskolan, Göteborg

Rivningshot. I spåren av Västlänken, tågtunnel under Göteborg, hotas stora delar av Carl Nyréns Handelshögskola från 1951 av rivning. Här föreslås nämligen...
Hotad

Villa Hemmet, Bellevue

Villa Hemmet uppfördes år 1907 av en snickarmästare Linde och är en av få på Bellevue som finns bevarade från denna tid. Villan är därmed en av de sista...
Rivet

Trelleborgs Bryggeri

"I dagens samhälle finns en längtan efter något genuint, historiskt och annorlunda. I Bryggeriet finns dessa förutsättningar. Att då i stället riva Bryggeriet...
Hotad

Södra Allégatan 9

Förfall. Frälsningsarmens byggnader i Haga, Göteborg, förfaller i allt snabbare takt och Frälsningsarmen har inte råd att rusta upp. Kasernen och Stallet är...
Hotad

Länslasarettet, Umeå

Rivningshot. Umeå, kulturhuvudstad 2014, fortsätter att riva vackra och kulturhistoriskt värdefulla hus. Nu är det de drygt 100 år gamla byggnaderna på...
Räddad

Järnvägsstationen

Rivningshot. Trafikverket vill riva järnvägstationen i Hällnäs eftersom byggnaden inte längre behövs för järnvägsdriften. Beslutet väcker protester bland...
Hotad

Pumpprovningen i Järla Sjö

Pumprovningen är en kulturhistorisk industribyggnad som AB de Lavals Ångturbin byggde i Järla sjö efter att ha köpt mark 1895. Byggnaden hoats nu av delvis...
Räddad

Gamla stallarna vid Stora Torp

De gamla stallarna vid Stora Torp i Örgryte, Göteborg, hotades länge av rivning. Fastighetsägaren, Göteborgs stads Idrotts och föreningsförvaltning, ansökte om...
Hotad

Arbetarbebyggelse, Lindholmen

Hot om förvanskning. Den unika och riksintressanta arbetarstadsdelen på Lindolmen hotas av förvanskning sedan planer på att bygga ett stort femvåningskomplex med...
Hotad

Stinshuset i Åkarp

Rivningshotat. Stinshuset från 1919 och Dammen i Åkarp. Fyrspårutbyggandet för Södra Stambanan kommer att gå genom Åkarp. Planen är nu ute för gransking och...
Hotad

Djulö gamla skola

Rivningshotad. Uppförandet av Djulö skola påbörjades år 1867 och stod färdig att tas i bruk hösten 1868. Den är därmed en av socknens äldsta skolbyggnader....
Hotad

Ströms stall

Rivningshot. Ströms Stall, även kallat Stallarna på Ström, är en sista rest av de forna ekonomibyggnaderna till Ströms Slott (Ströms Säteri) och är uppförda...
Hotad

Wiklanderska Gården, Sundsvik 8:7

Wiklanderska gården i centrala Sunne hotas av rivning. Detta trots att den är utpekad som värdefull i det kommunala kulturmiljöprogram som klubbats av...
Hotad

Norrbergsskolan

Norrbergsskolan, uppförd efter ritningar av arkitekterna (far och son) John Åkerlund (1884-1961) och Lars Åkerlund (1914-2011) i samarbete med konstnären Erik...
Rivet

Slussen

Rivningshot. Trafikkarusellen Slussen i Stockholm, ritad av Tage William-Olsson och Gösta Lundborg, invigdes 1935 och var då Europas första...
Hotad

Petersvik

Tisdagen 30 juni 2015 meddelade Svea hovrätt att Mark- och miljööverdomstolen INTE ger prövningstillstånd av domen från den 29 maj 2015, den dom som beviljar...
Hotad

fd Turisthotellet i Marstrand

Fastighetsägaren vill nu skapa 22 bostadsrätter i Turisthotellet. Gällande detaljplan anger att det ska vara hotellverksamhet i fastigheten, men det menar...
Rivet

Folkets park

Rivningshot. Uddevalla Folkets park har stått utan underhåll under lång tid, och nu närmar sig slutet för parken och dess byggnader. I arbetet med en ny...
logotyp byggnadsvardsforeningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85 | Email: kansli@byggnadsvard.se
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442, 113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se

Cart

Cart offcanvas