header-gulalistan-742

Gula listan - hotade miljöer

forklaring-ikoner-gulalistanGula listan visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Målet är inte en komplett lista utan att visa vad som händer med - och vilka hot - våra kulturmiljöer står inför. Vi vill genom Gula listan skapa opinion och debatt – och på så vis påverka utgången för objekten.

Ett gult frågetecken betyder att frågan inte är avgjord, grönt utropstecken betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det röda krysset innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.


Aktuella ärenden

Badhuset i Norrtälje

Rivningshot. Det välbevarade badhuset i Norrtälje, uppfört 1958 efter ritningar av Bengt Gate, hotas av rivning. Den 16 juni väntas kommunfullmäktige anta...
Uppdaterad

Djulö gamla skola

Katrineholm

Rivningshotad. Uppförandet av Djulö skola påbörjades år 1867 och stod färdig att tas i bruk hösten 1868. Den är därmed en av socknens äldsta skolbyggnader....
Uppdaterad

Trävillor på Lotsgatan 40-42 i Åhus

Åhus

I Åhus har rivningslov beviljats för tre vackra trävillor från sekelskiftet. De gamla trähusen ligger för nära hamnens skyddsområde. Villorna har stått utan...
Uppdaterad

Centralfängelset i Kristianstad

Kristianstad

Centralfängelset i Kristianstad uppfördes 1846 efter ritningar av arkitekt Carl Fredrik Hjelm. Fastighetsägaren har lämnat in en begäran om planbesked och en...
Uppdaterad

Ströms stall i Lilla Edet

Lilla Edet

Rivningshot. Ströms Stall, även kallat Stallarna på Ström, är en sista rest av de forna ekonomibyggnaderna till Ströms Slott (Ströms Säteri) och är uppförda...

Trelleborgs Bryggeri

Trelleborg

Trelleborgs Bryggeri, med tillhörande disponentbostad och en stor servicebyggnad från 1970-talet hotas av rivning. Sedan 2011 är AB Trelleborgshem ägare till...
Uppdaterad

Musikpaviljongen på T4 i Hässleholm

Hässleholm

Den kulturhistoriskt värdefulla musikpaviljongen i den sk officersparken på fd regementet T4 hotas av rivning/förvanskning för att ge plats för ett femvånings...

Gamla observatoriet i Lund

Lund

Det sedan 1993 byggnadsminnesmärkta observatoriet, uppfört 1867 efter ritningar av Helgo Zetterwall och ägt av Lunds Kommun, står tomt och lider av eftersatt underhåll.

Morkarlby fd folkskola i Mora

Mora

Morkarlby fd folkskola i Mora hotas av rivning. En privat företagare vill riva byggnaden och uppföra ett 40-tal nya hyreslägenheter på tomten. Morkarlby gamla...

Pumpprovningen i Järla Sjö

Järla Sjö

Pumprovningen är en kulturhistorisk industribyggnad som AB de Lavals Ångturbin byggde i Järla sjö efter att ha köpt mark 1895. Byggnaden hoats nu av delvis...

Villa Hemmet, Bellevue, Malmö

Malmö

Villa Hemmet uppfördes år 1907 av en snickarmästare Linde och är en av få på Bellevue som finns bevarade från denna tid. Villan är därmed en av de sista...

Norrbergsskolan, Vaxholm

Vaxholm

Norrbergsskolan, uppförd efter ritningar av arkitekterna (far och son) John Åkerlund (1884-1961) och Lars Åkerlund (1914-2011) i samarbete med konstnären Erik...

Fd stationshuset i Fiskeby, Norrköping

Fiskeby

Den gamla stationsbyggnaden i Fiskeby, uppförd 1873, hotas av rivning. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och i en bebyggelseinventering från 1976 klassades...
Uppdaterad

Länslasarettet, Umeå

Umeå

Rivningshot. Umeå, kulturhuvudstad 2014, fortsätter att riva vackra och kulturhistoriskt värdefulla hus. Nu är det de drygt 100 år gamla byggnaderna på...
Uppdaterad

Astoriahuset, Stockholm

Stockholm

Astoriahuset på Nybrogatan i Stockholm uppfördes 1870 och är hos allmänheten kanske mest känt för ett det i bottenvåningen och källaren inrymmer biografen...
Uppdaterad

Stationsbyggnader i Roslags-Näsby, Täby

Täby

De rivningshotade stationshusen i Roslags-Näsby består av en trävilla från 1905, vänthall/bostad åt stationsföreståndaren och dennes familj, samt ett nyare...
Uppdaterad

Gathus i kvarteret Mältaren, Kalmar

Kalmar

Rivningshot. Ett gathus från 1800-talet med två tillhörande gårdshus i kvarteret Mältaren vid Proviantgatan på Kvarnholmen i Kalmar hotas av rivning. Det handlar...
Uppdaterad

fd Turisthotellet i Marstrand

Kungälv

Fastighetsägaren vill nu skapa 22 bostadsrätter i Turisthotellet. Gällande detaljplan anger att det ska vara hotellverksamhet i fastigheten, men det menar...
Uppdaterad

Kvarteret Sperlingens backe, Östermalm

Stockholm

I kvarteret Sperlingens backe vid Stureplan i Stockholm planeras rivningar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I kvarterets inre föreslås nya byggnader samt...

Stinshuset i Åkarp

Åkarp

Rivningshotat. Stinshuset från 1919 och Dammen i Åkarp. Fyrspårutbyggandet för Södra Stambanan kommer att gå genom Åkarp. Planen är nu ute för gransking och...
Uppdaterad

Slussen

Stockholm

Rivningshot. Trafikkarusellen Slussen i Stockholm, ritad av Tage William-Olsson och Gösta Lundborg, invigdes 1935 och var då Europas första...
Uppdaterad

Petersvik

Sundsvall

Tisdagen 30 juni 2015 meddelade Svea hovrätt att Mark- och miljööverdomstolen INTE ger prövningstillstånd av domen från den 29 maj 2015, den dom som beviljar...

Tullhus och hamnmagasin på Blasieholmen

Stockholm

Rivningshot. I och med planerna på att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen har rivningshot uppstått mot Tullhuset från 1876 och Stockholms enda kvarvarande...

Arbetarbebyggelse, Lindholmen

Göteborg

Hot om förvanskning. Den unika och riksintressanta arbetarstadsdelen på Lindolmen hotas av förvanskning sedan planer på att bygga ett stort femvåningskomplex med...

Handelshögskolan, Göteborg

Göteborg

Rivningshot. I spåren av Västlänken, tågtunnel under Göteborg, hotas stora delar av Carl Nyréns Handelshögskola från 1951 av rivning. Här föreslås nämligen...
Uppdaterad

Folkets park

Uddevalla

Rivningshot. Uddevalla Folkets park har stått utan underhåll under lång tid, och nu närmar sig slutet för parken och dess byggnader. I arbetet med en ny...
Uppdaterad

Bläckhorn i trä (B51 - B53)

Kiruna

Rivningshot. Den bostadstyp som Kiruna blivit mest känd för är de så kallade Bläckhornen, ritade av Gustaf Wickman. De aktuella byggnaderna är försedda med...

Kommande aktiviteter

Missa inte!

nyhetsbrev
Om du inte redan är medlem kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev

Kontakta oss

Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442
113 82 Stockholm

Telefon: 08-30 17 85

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.